Tiệm cơm rang – Gà rán KFC- Đồ ăn vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 382 Hùng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3068265,105.5781725
Điện thoại liên lạc : +84 865 848 799
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 8AM–10PM
Wednesday 8AM–10PM
Thursday 8AM–10PM
Friday 8AM–10PM
Saturday 8AM–10PM
Sunday 8AM–10PM
Monday 8AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tiệm cơm rang - Gà rán KFC- Đồ ăn vặt

Tiệm cơm rang - Gà rán KFC- Đồ ăn vặt

Tiệm cơm rang - Gà rán KFC- Đồ ăn vặt

Tiệm cơm rang - Gà rán KFC- Đồ ăn vặt