TIỆM CÚC CU-CƠM SƯỜN TEYAKI-ĐỒ ĂN ĐÊM HÀ NỘI

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : NGÕ 43 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 10000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0372354,105.7898925
Điện thoại liên lạc : +84 93 158 20 00
Website : fb.com
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

TIỆM CÚC CU-CƠM SƯỜN TEYAKI-ĐỒ ĂN ĐÊM HÀ NỘI

TIỆM CÚC CU-CƠM SƯỜN TEYAKI-ĐỒ ĂN ĐÊM HÀ NỘI

TIỆM CÚC CU-CƠM SƯỜN TEYAKI-ĐỒ ĂN ĐÊM HÀ NỘI

TIỆM CÚC CU-CƠM SƯỜN TEYAKI-ĐỒ ĂN ĐÊM HÀ NỘI