Tiệm Trà Chanh 1992

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : km8, Bắc Giang, 220000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2819921,106.2113836!15sCgLEg1oEIgLEg5IBCnJlc3RhdXJhbnQ
Điện thoại liên lạc : +84 862 933 692
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tiệm Trà Chanh 1992

Tiệm Trà Chanh 1992

Tiệm Trà Chanh 1992

Tiệm Trà Chanh 1992