Tổ 7, phường tân phong, thành phố lai châu

Lĩnh vực của địa điểm : Trung tâm cải tạo
Địa chỉ : Nguyễn Chí Thanh, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3928993,103.4630434
Điện thoại liên lạc : +84 94 488 03 89
Website : business.site
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tổ 7, phường tân phong, thành phố lai châu

Tổ 7, phường tân phong, thành phố lai châu

Tổ 7, phường tân phong, thành phố lai châu

Tổ 7, phường tân phong, thành phố lai châu