Tòa A – Chung cư HC GOLDEN CITY

Lĩnh vực của địa điểm : Tòa nhà chung cư
Địa chỉ : Phố Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0389579,105.8765671
Điện thoại liên lạc : +84 97 656 65 56
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tòa A - Chung cư HC GOLDEN CITY

Tòa A - Chung cư HC GOLDEN CITY

Tòa A - Chung cư HC GOLDEN CITY

Tòa A - Chung cư HC GOLDEN CITY