Toàn Hường Bún Phở

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 500 ĐT254, Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.9030753,105.6405567
Điện thoại liên lạc : +84 91 210 20 00
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Toàn Hường Bún Phở

Toàn Hường Bún Phở

Toàn Hường Bún Phở

Toàn Hường Bún Phở