Toan Loc Cake Store

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 71 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8564714,106.6926535
Điện thoại liên lạc : +84 225 3739 427
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 8 reviews
Reviews : 3.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.4
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Toan Loc Cake Store

Toan Loc Cake Store

Toan Loc Cake Store

Toan Loc Cake Store