trà chanh lốp – đồ ăn vặt

Lĩnh vực của địa điểm : Cafe.
Địa chỉ : 181 Cả Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang, 26000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2756834,106.2071103
Điện thoại liên lạc : +84 96 838 30 66
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

trà chanh lốp - đồ ăn vặt

trà chanh lốp - đồ ăn vặt

trà chanh lốp - đồ ăn vặt

trà chanh lốp - đồ ăn vặt