Trà Sữa 112

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 85CP+55M, TT. Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3204501,104.1854283
Điện thoại liên lạc : +84 796 043 387
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 46 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Monday 8AM–6PM
Tuesday 8AM–6PM
Wednesday 8AM–6PM
Thursday 8AM–6PM
Friday 8AM–6PM
Saturday 8AM–6PM
Sunday 8AM–6PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Trà Sữa 112

Trà Sữa 112

Trà Sữa 112

Trà Sữa 112