Trà sữa Đài Loan 100*C

Lĩnh vực của địa điểm : Cửa hàng kem
Địa chỉ : XWMC+4MJ, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9828318,105.9216375
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaTrà sữa Đài Loan 100*C