Trà sữa – sữa tươi trân châu đường đen kem trứng nướng

Lĩnh vực của địa điểm : Cửa hàng trà bong bóng
Địa chỉ : Phai Khắt Nà Ngần, P. Sông Hiến, Cao Bằng, 21000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.663482,105.8356088!15sCgLEg5IBFGZhc3RfZm9vZF9yZXN0YXVyYW50
Điện thoại liên lạc : +84 855 510 330
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Trà sữa - sữa tươi trân châu đường đen kem trứng nướng

Trà sữa - sữa tươi trân châu đường đen kem trứng nướng

Trà sữa - sữa tươi trân châu đường đen kem trứng nướng

Trà sữa - sữa tươi trân châu đường đen kem trứng nướng