Trang Trại Bò Sữa Kai

Lĩnh vực của địa điểm : Nông trại
Địa chỉ : 6J4C+RRG, Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2070652,105.6220865
Điện thoại liên lạc : +84 97 844 93 36
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Trang Trại Bò Sữa Kai

Trang Trại Bò Sữa Kai

Trang Trại Bò Sữa Kai

Trang Trại Bò Sữa Kai