Trung Tâm Dịch Vụ Ăn Uống Ba Đình – Nhà Hàng Thu Hằng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 2 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0371668,105.8144772
Điện thoại liên lạc : +84 98 804 19 82
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1,043 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–11PM
Monday 9AM–11PM
Tuesday 9AM–11PM
Wednesday 9AM–11PM
Thursday 9AM–11PM
Friday 9AM–11PM
Saturday 9AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Trung Tâm Dịch Vụ Ăn Uống Ba Đình - Nhà Hàng Thu Hằng

Trung Tâm Dịch Vụ Ăn Uống Ba Đình - Nhà Hàng Thu Hằng

Trung Tâm Dịch Vụ Ăn Uống Ba Đình - Nhà Hàng Thu Hằng

Trung Tâm Dịch Vụ Ăn Uống Ba Đình - Nhà Hàng Thu Hằng