Trường Mầm non B

Lĩnh vực của địa điểm : Trường mầm non
Địa chỉ : 5 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0226749,105.8567744
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaTrường Mầm non B