Truòng TH.THCS Yên Hợp (Khu A)

Lĩnh vực của địa điểm : Trường học
Địa chỉ : VP57+M46, Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8591584,104.712754
Điện thoại liên lạc : +84 384 401 640
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 4.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Truòng TH.THCS Yên Hợp (Khu A)

Truòng TH.THCS Yên Hợp (Khu A)

Truòng TH.THCS Yên Hợp (Khu A)

Truòng TH.THCS Yên Hợp (Khu A)