TRƯỜNG THCS VỪ A DÍNH

Lĩnh vực của địa điểm : Trường học
Địa chỉ : MFP2+CHW, Đề Chia, Tuần Giáo, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6861238,103.4514428
Điện thoại liên lạc : +84 828 508 998
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

TRƯỜNG THCS VỪ A DÍNH

TRƯỜNG THCS VỪ A DÍNH

TRƯỜNG THCS VỪ A DÍNH

TRƯỜNG THCS VỪ A DÍNH