Trường THPT Mường Tè

Lĩnh vực của địa điểm : Trường học
Địa chỉ : 9RP6+Q6H, TT. Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3869378,102.8106125
Điện thoại liên lạc : +84 213 3881 199
Website : laichau.edu.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 11 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Trường THPT Mường Tè

Trường THPT Mường Tè

Trường THPT Mường Tè

Trường THPT Mường Tè