Trường Tiểu Học Hua Trai

Lĩnh vực của địa điểm : Trường học
Địa chỉ : ĐT106, Hua Trai, Mường La, Sơn La, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6171712,103.9736458
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Trường Tiểu Học Hua Trai

Trường Tiểu Học Hua Trai

Trường Tiểu Học Hua Trai

Trường Tiểu Học Hua Trai