Trường Tiểu Học Chiềng Xôm

Lĩnh vực của địa điểm : Trường học
Địa chỉ : Bản Bó, Chiềng Xôm, Sơn La, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3768293,103.9078921
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Trường Tiểu Học Chiềng Xôm

Trường Tiểu Học Chiềng Xôm

Trường Tiểu Học Chiềng Xôm

Trường Tiểu Học Chiềng Xôm