Trường Tiểu Học Võng Xuyên A

Lĩnh vực của địa điểm : Trường học
Địa chỉ : 4HQ3+C9W, Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1386074,105.5534455
Điện thoại liên lạc : +84 24 3384 8564
Website : phuctho.edu.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 6 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Trường Tiểu Học Võng Xuyên A

Trường Tiểu Học Võng Xuyên A

Trường Tiểu Học Võng Xuyên A

Trường Tiểu Học Võng Xuyên A