Tuấn Loan Quán

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : Đội 4,Xóm nội, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3269146,105.3463096
Điện thoại liên lạc : +84 91 380 16 63
Website : blogger.com
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 4.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tuấn Loan Quán

Tuấn Loan Quán

Tuấn Loan Quán

Tuấn Loan Quán