Tung Duong Restaurant

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 37 Đường Quang Trung, P.Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7159463,104.9066645
Điện thoại liên lạc : +84 216 3858 445
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 127 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Sunday 8AM–9PM
Monday 8AM–9PM
Tuesday 8AM–9PM
Wednesday 8AM–9PM
Thursday 8AM–9PM
Friday 8AM–9PM
Saturday 8AM–9PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tung Duong Restaurant

Tung Duong Restaurant

Tung Duong Restaurant

Tung Duong Restaurant