Tùng sơn quán .. vịt mẹt đủ món …các món ăn đồng quê

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 542V+RJX, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1521003,106.1440957
Điện thoại liên lạc : +84 96 828 69 83
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tùng sơn quán .. vịt mẹt đủ món ...các món ăn đồng quê

Tùng sơn quán .. vịt mẹt đủ món ...các món ăn đồng quê

Tùng sơn quán .. vịt mẹt đủ món ...các món ăn đồng quê

Tùng sơn quán .. vịt mẹt đủ món ...các món ăn đồng quê