Uni Pizza – ship đồ ăn Bắc Ninh

Lĩnh vực của địa điểm : Nhà hàng giao hàng
Địa chỉ : 53 Phố Ngô Miễn Thiệu, Kinh Bắc, Bắc Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1811033,106.0679347
Điện thoại liên lạc : +84 96 570 60 66
Website : m.facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 22 reviews
Reviews : 4.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.6
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Uni Pizza - ship đồ ăn Bắc Ninh

Uni Pizza - ship đồ ăn Bắc Ninh

Uni Pizza - ship đồ ăn Bắc Ninh

Uni Pizza - ship đồ ăn Bắc Ninh