Văn Phòng MEDLATEC Hoàng Mai

Lĩnh vực của địa điểm : Phòng khám y tế
Địa chỉ : CT2, Ki ot 15, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.970484,105.8265556
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : medlatec.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 75 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaVăn Phòng MEDLATEC Hoàng Mai