Vàng Khè Hải Phòng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 1 Đ. Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.865803,106.6913378
Điện thoại liên lạc : +84 868 606 204
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 43 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Wednesday 8AM–10:30PM
Thursday 8AM–10:30PM
Friday 8AM–10:30PM
Saturday 8AM–10:30PM
Sunday 8AM–10:30PM
Monday 8AM–10:30PM
Tuesday 8AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Vàng Khè Hải Phòng

Vàng Khè Hải Phòng

Vàng Khè Hải Phòng

Vàng Khè Hải Phòng