Viet Ha BBQ streetfood

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 12 Lý Văn Phức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0308228,105.831767
Điện thoại liên lạc : +84 91 290 61 34
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 403 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Sunday 4–11:30PM
Monday 4–11:30PM
Tuesday 4–11:30PM
Wednesday 4–11:30PM
Thursday 4–11:30PM
Friday 4–11:30PM
Saturday 4–11:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Viet Ha BBQ streetfood

Viet Ha BBQ streetfood

Viet Ha BBQ streetfood

Viet Ha BBQ streetfood