Viet Street món ăn đường phố

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 2Q8G+4X9, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0152998,105.7774672
Điện thoại liên lạc : +84 1900 636650
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 11 reviews
Reviews : 2.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.9
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–11PM
Monday 9AM–11PM
Tuesday 9AM–11PM
Wednesday 9AM–11PM
Thursday 9AM–11PM
Friday 9AM–11PM
Saturday 9AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Viet Street món ăn đường phố

Viet Street món ăn đường phố

Viet Street món ăn đường phố

Viet Street món ăn đường phố