Viettel Store Nà Cáp

Lĩnh vực của địa điểm : Siêu thị
Địa chỉ : QL3 số 99 tổ 5, P. Sông Hiến, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6765884,106.2409204
Điện thoại liên lạc : +84 206 6268 386
Website : viettelstore.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 12 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Viettel Store Nà Cáp

Viettel Store Nà Cáp

Viettel Store Nà Cáp

Viettel Store Nà Cáp