Vịt quay huong quảng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : C2C2+PMV, Thanh Ninh, Phú Bình, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.421857,106.001664
Điện thoại liên lạc : +84 97 403 62 46
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Closed
Sunday Closed
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Vịt quay huong quảng

Vịt quay huong quảng

Vịt quay huong quảng

Vịt quay huong quảng