VPHS Ngân hàng Bắc Á

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 60 Phố Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0245922,105.8567144
Điện thoại liên lạc : +84 24 3936 8776
Website : baca-bank.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.8
Giờ mở cửa :
Monday 8AM–6PM
Tuesday 8AM–6PM
Wednesday 8AM–6PM
Thursday 8AM–6PM
Friday 8AM–6PM
Saturday Closed
Sunday Closed
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

VPHS Ngân hàng Bắc Á

VPHS Ngân hàng Bắc Á

VPHS Ngân hàng Bắc Á

VPHS Ngân hàng Bắc Á