VTM

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 199 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0295811,105.775117!
Điện thoại liên lạc : +84 96 169 25 58
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :
Monday 8AM–8:30PM
Tuesday 8AM–8:30PM
Wednesday 8AM–8:30PM
Thursday 8AM–8:30PM
Friday 8AM–8:30PM
Saturday 8AM–8:30PM
Sunday 8AM–8:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

VTM

VTM

VTM

VTM