Vườn Cam Huynh Trang

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 8H5C+R46, Tân Mộc, Lục Ngạn, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3095472,106.5702501
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Vườn Cam Huynh Trang

Vườn Cam Huynh Trang

Vườn Cam Huynh Trang

Vườn Cam Huynh Trang