Vườn Cam Vinh Thanh Phong

Lĩnh vực của địa điểm : Vườn cây
Địa chỉ : Cầu Cả, Chiêm Hoá District, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.0528034,105.1735742
Điện thoại liên lạc : +84 97 754 94 88
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Vườn Cam Vinh Thanh Phong

Vườn Cam Vinh Thanh Phong

Vườn Cam Vinh Thanh Phong

Vườn Cam Vinh Thanh Phong