Vườn cây ăn quả tổng hợp

Lĩnh vực của địa điểm : Thảm thực vật
Địa chỉ : Hòa Xá, Ứng Hòa, Hanoi, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.6908344,105.7443778
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Vườn cây ăn quả tổng hợp

Vườn cây ăn quả tổng hợp

Vườn cây ăn quả tổng hợp

Vườn cây ăn quả tổng hợp