Vườn Phật Thủ Bà Doanh

Lĩnh vực của địa điểm : Vườn cây
Địa chỉ : ĐT151, Tân An, Văn Bàn, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.1698101,104.3631756
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Vườn Phật Thủ Bà Doanh