Vườn thanh long đỏ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 87RR+JVH, Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3415627,104.2922352
Điện thoại liên lạc : +84 97 790 42 62
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 2.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Vườn thanh long đỏ

Vườn thanh long đỏ

Vườn thanh long đỏ

Vườn thanh long đỏ