Vườn xoài quán

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 346 QL37, TT. Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2716041,106.1024844
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Vườn xoài quán

Vườn xoài quán

Vườn xoài quán

Vườn xoài quán