Xí Nghiệp Thiếc – Công Ty Cp Khoáng Sản & Luyện Kim Cao Bằng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Tt Tĩnh Túc, TT. Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6601655,105.8795357
Điện thoại liên lạc : +84 206 3871 699
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Xí Nghiệp Thiếc - Công Ty Cp Khoáng Sản & Luyện Kim Cao Bằng

Xí Nghiệp Thiếc - Công Ty Cp Khoáng Sản & Luyện Kim Cao Bằng

Xí Nghiệp Thiếc - Công Ty Cp Khoáng Sản & Luyện Kim Cao Bằng

Xí Nghiệp Thiếc - Công Ty Cp Khoáng Sản & Luyện Kim Cao Bằng