Xôi Nghĩa

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : 276 Bà Triệu, Quang Trung, Kon Tum, Vietnam
Vị trí bản đồ : 14.3551869,108.0041309
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 64 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Xôi Nghĩa

Xôi Nghĩa

Xôi Nghĩa

Xôi Nghĩa