Xuan Dai Pham

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 7CX8+VR6, thôn Lợi, Lục Nam, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2996631,106.4170311
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : apple.com
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Xuan Dai Pham

Xuan Dai Pham

Xuan Dai Pham

Xuan Dai Pham