Yummy Thế Giới Đồ Ăn Vặt

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : QL3, P. Sông Hiến, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.67594,106.2382684
Điện thoại liên lạc : +84 91 502 53 55
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 15 reviews
Reviews : 3.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Yummy Thế Giới Đồ Ăn Vặt

Yummy Thế Giới Đồ Ăn Vặt

Yummy Thế Giới Đồ Ăn Vặt

Yummy Thế Giới Đồ Ăn Vặt